Regler

Utöver nedanstående regler så ligger sunt förnuft och sportsmanship till grund för samtliga deltagare.

Allmänna regler

 • Ett lag består av 2 eller 3 personer. Ingen support annat än från arrangören är tillåten under tävlingen.
 • All användning av dopingklassade preparat (enligt IOK’s lista) är förbjuden.
 • Alla kontroller skall tas i rätt ordning enligt roadbooken.
 • Lagmedlemmarna skall hålla ihop under hela tävlingen och vara inom synhåll från varandra.
 • Alla lagmedlemmarna skall röra vid kontrollen.
 • Endast kartor erhållna från arrangören får användas.
 • Allt deltagande sker på egen risk.
 • Tävlingen sker i stor utsträckning på allmänna vägar där gällande trafikregler skall följas, vilket bland annat innebär att visa hänsyn och respekt till övriga trafikanter.
 • Skräp får ej slängas i naturen. Spara och släng i närmsta papperskorg, alternativt vid TA. Skräp som slängs i naturen kan leda till tidstillägg.

Utrustningsregler

 • GPS och annan digital utrustning som visar position och/eller kartor annat än av arrangören tillhandahållen är förbjudet att använda under tävlingen.
 • Mobiltelefon får endast utnyttjas för att kontakta arrangören och/eller SOS vid nödsituation. All övrigt utnyttjande av mobiltelefon är förbjuden och medför diskvalifikation.
 • All utrustning som tas med ut på en sträcka måste tas med in. Brott mot detta kan leda till straff på mellan 10 min tidstillägg och diskvalifikation. 
 • Den obligatoriska utrustningen enligt utrustningslistan skall kunna visas upp för arrangören när som helst under tävlingen. Missad utrustning ger tidstillägg på 1 timme.
 • Nummervästen skall alltid bäras väl synlig (gäller även utanpå flytvästen).

Tävlingsjury

 • Tävlingsjuryn består av 3 personer. Denna kan ändra banan, utdela tidstillägg samt diskvalificera lag.
 • Protest skall vara skriven och inlämnad till tävlingsjuryn max 1 timme efter målgång.
 • Tidstillägg kan antingen delas ut på en TA eller efter tävlingen.

Grenspecifika regler

 • Cykling: Cykeln behöver ej tas med till kontrollen. Cykelbana skall användas när sådan finns.
 • Paddling: Om (mot förmodan) paddling sker i mörker skall pannlampa användas för att visa sig för övriga sjötrafikanter.
 • Inlines: Cykelbana skall användas när sådan finns. Stavar är tillåtet.